Visie, missie en waarden

Zorgdorpen wil een zeilboot zijn, die wendbaar kan laveren op de golven van veranderingen tussen de verschillende boeien. Dit tegenover de tanker die veel tijd nodig heeft om van richting te veranderen (maar misschien ook minder gevoelig is voor verandering).

Het uitgangspunt en de kernwaarden waar we tien jaar in hebben geloofd blijven het ankerpunt van onze werking nl. dat we aanklampend en uitdagend willen zijn. Wat er ook met U gebeurt, we zullen naast U staan maar tegelijkertijd, wat je zelf kan moet je zelf ook doen.

We maken hierbij gebruik van onze sterktes. We zijn creatief, we durven ondernemen, we investeren heel erg in verbondenheid en we zijn heel erg wendbaar. Door de jaren heen hebben we heel wat professionele kennis vergaard in de zorg, in het managen van organisaties en het bedenkingen van juridische structuren.